สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม
สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม
สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม
ตำรวจสีขาว ดาวคุณธรรม
วันที่ 5 ส.ค. 56 เวลา 14.00 น. ร.ต.อ.สมหมาย โพนสิงห์ รอง สวป.สภ.สร้างคอม รับมอบเกียรติบัตรโครงการตำรวจสีขาว ดาวคุณธรรม ของ ตร. ณ ห้องประชุมฉัตรไพฑูรย์ ภ.จว.อุดรธานี
 
สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม