สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม
สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม
สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม
โครงการอาหารกลางวัน
วันที่ 4 ก.ค. 56 เวลา 12.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ สภ.สร้างคอม ข้าราชการตำรวจ สภ.สร้างคอม ร่วมรับประทานอาหารกลางวันโครงการอาหารกลางวัน แซ่บ อร่อย สะอาด ปลอดภัย
 
 
สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม