สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม
สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม
สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม
ประกาศสัจจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติพ
วันที่ 20 มิ.ย. 56 เวลา 09.00 น. ข้าราชการตำรวจ สภ.สร้างคอม ร่วมพิธีประกาศสัจจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ หอประชุม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
 
 
 
สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม