สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม
สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม
สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม
โครงการตำรวจสีขาว ดาวคุณธรรม 2556
ข้าราชการตำรวจ สภ.สร้างคอม รับมอบเกียรติบัตรตามโครงการตำรวจสีขาวดาวคุณธรรม ปี2556 จำนวน 3 นาย คือ
1.ร.ต.อ.สมหมาย โพนสิงห์ 2. ร.ต.ต.สาคร โพนสิงห์ 3. ด.ต.สุธิวัตร บรรเทาโฮม จาก พล.ต.อ.อมรินทร์ อัครวงษ์ จต.ตร.
 
 
 
 
สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม