สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม
สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม
สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม

ฝึกควบคุมฝูงชน 30 ก.ค.2556

วันที่ 30 ก.ค.2556 กองร้อยควบคุมฝูงชน กองร้อยที่ 3 ฝึกควบคุมฝูงชน ณ ศฝร.ภ.4 ฝึกซ้อมเสมือนจริง
 
 
 
สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม